STÄDNING-HUR?

STÄDNING-HUR?

Städledaren i varje lag gör städschema till laget och ser till att det fungerar. Städledare är den som – på lappen om uppdelning av städområden – står överst i varje lag.

Områdets uppgifter bör stå med i städschemat. Det ska alltid finnas ett aktuellt schema för varje område i den röda städpärmen, som finns utanför kansliet. Detta ombesörjer städledarna. Varje städlag har ansvar över att deras städområde hålls rent.
Det är förstås olika moment för alla städlag, men inomhus gäller för det mesta att veckostädningen innehåller:

  • damma fönsterkarmar och hyllor
  • sopa/dammsuga golv
  • våttorka golv
  • tömma papperskorgar o.d.

Fönsterputsning sker strax före påsk och i augusti före skolstart. I augusti sker också storstädning, så att skolan är skinande ren när eleverna börjar.

Extra städning: kring påsk då det ska städas senast onsdagen innan påskhelgen. Extra städning efter påsk innan skolan sätter igång igen. Till basaren blir det också en extra städning eftersom vi måste städa både före och efter basaren. Detta delar städledaren upp, så lämna gärna önskemål till denne om ni har några. (Obs! Det kan bli för mastigt för en och samma familj att ta alla tre städtillfällena vid basaren.)
De som städar sista skolveckan måste komma ihåg att lämna skolan ren inför lovet. Det finns några kvar, som arbetar under sommaren. De behöver en ren miljö.
För fritidshemmet gäller förmodligen viss städning även under en del av loven. Hör med fritidspedagogen.
För den som inte har nyckel, kan en sådan rekvireras från kansliet. Man lämnar en summa i pant, som återfås när nyckeln återlämnas. Skolan är tvingad att låsa städförråd. Observera att skolan är larmad 20.00-07.00.

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN
augusti 3, 2010 |  av Foraldrar  |  Städning

Kommentera...

Kommentar ska godkännas innan dem synas här.