Anmälan till skolan

Ansökan och antagning

Ansökan och antagning Sophiaskolan

 Detta dokument beskriver hur sökandes handlingar och hur Sophiaskolans kö hanteras.

Ansökan

  • Ansökan till skolan görs genom att skriva ut ansökningsblanketten på skolans hemsida eller hämta den på skolans kansli och därefter returnera den till skolan i original ifylld med samtliga vårdnadshavares underskrifter.
  • Skolan skickar en bekräftelse med datum då en komplett ansökan kom in.
  • Vi delar inte ut könummer då vi inte enbart har kötid som urvalsgrund.
  • Det är inte möjligt att söka plats för en elev till flera klasser samtidigt – en elev, en ansökningsblankett.

Antagning

Sophiaskolan använder följande urvalsgrunder, godkända av Skolinspektionen, vid beslut om antagning:

Förskoleklass Grundskola
1.    Syskonförtur 1.    Förtur för elever som går i skolans förskoleklass
2.    Anmälningsdatum 2.    Anmälningsdatum

Antagning förskoleklassen

 Syskonförtur i förskoleklassen

Sökande som har syskon, som vid förskoleklassens terminsstart går på Sophiaskolan, erbjuds förtur till förskoleklassen.

Om det är fler sökande som har syskon på skolan än vad det finns platser i förskoleklassen tillämpas anmälningsdatum.

Önskar du att ditt barn ska börja förskoleklass tidigare än höstterminen det år barnet fyller sex år kontaktar du rektor på skolan. Du kan bli erbjuden placering i mån av plats.

Antagning klass 1-9

Klass 1
Skolans förskoleklass har förtur till årskurs 1. Det betyder att man kan fortsätta sin grundskola på Sophiaskolan om man har plats i förskoleklassen. Om det finns fler platser kvar i årskurs 1 bestämmer ansökningsdatum i vilken ordning platserna erbjuds.
Klass 1-9

Sophiaskolan tillämpar rak kötid till klass 1-9 där barnets köplats beräknas utifrån ansökningsdatum och de barn som stått längst i kö till klassen erbjuds plats. Detta gäller oavsett kommuntillhörighet.

Tacka nej till plats
Om man tackar nej till erbjuden plats och vill stå kvar på kölistan tilldelas man ett nytt ansökningsdatum som blir datumet den dagen man tackat nej. Om man erbjuds plats baserat på syskonförtur eller förtur från förskoleklassen och tackar nej, har man förlorat sin rätt till förtur och kan bara erbjudas plats baserat på det nya ansökningsdatum.

 Beslutat av Sophiaskolans styrelse 20171023