Antagningsregler

Antagningsregler Sophiaskolan

Detta dokument beskriver hur sökandes handlingar  och hur Sophiaskolans kö hanteras.

Ställa sig i kö

Ansökan till skolan görs genom att skriva ut ansökningsblanketten på skolan hemsida eller hämta den på skolans kansli och därefter returnera den till skolan i original ifylld med samtliga vårdnadshavares underskrifter.

En bekräftelse skickas med datum då ansökan kom in.

Antagning och förtur

Sophiaskolan tillämpar följande antagningsregler:

1)    Syskonförtur tillämpas vid ansökan till Förskoleklassen.

Sökande som har syskon som vid antagningstillfället går på Sophiaskolan erbjuds förtur till förskoleklassen. Om det är fler sökande som har syskon på skolan tillämpas kötid som i punkt 2.

Önskar du att ditt barn ska börja förskoleklass tidigare än höstterminen det år barnet fyller sex år kontaktar du rektor på skolan. Du kan bli erbjuden placering i mån av plats.

2)    Kötid.

Sophiaskolan tillämpar rak kötid till klass 1-9 där barnets köplats beräknas utifrån ansökningsdatum och de barn som stått längst i kö inom respektive åldersgrupp först ska erbjudas plats. Detta gäller även Förskoleklassen. Detta gäller oavsett kommuntillhörighet.

Om man tackar nej till erbjuden plats och vill kvarstå i kö så tilldelas man nytt ködatum som  blir datumet den dagen man tackat nej.

Sophiaskolans styrelse 20170116