Klagomålshantering

Rutiner för synpunkter och klagomål

Till vårdnadshavare, elever och andra berörda vid Sophiaskolan Waldorfskola.

Så här gör du: Om du har synpunkter eller klagomål på vår skolverksamhet uppmuntrar vi att du i första hand tar upp frågan direkt med den det berör.
 Om det inte löser problemet, ta då kontakt med verksamhetsansvarig. Detta kan du givetvis även göra om du inte personligen vill kontakta den som det gäller. Har du ett formellt klagomål så använd blanketten som hittas under fliken Blanketter.

1.       Tala först med den det berör

2.       I andra hand kontaktar du rektor

Cecilia Östergren  0414-24715, 070-2633854    cecilia.ostergren@sophiaskolan.se, rektor@sophiaskolan.se

3.       I tredje hand kontaktar du styrelsens ordförande

Maria Hultqvist                               huvudman@sophiaskolan.se

Inom 14 dagar ska du få information om vad som händer med ditt klagomål. 
Är du fortfarande inte nöjd kan klagomålet föras vidare. 
Alla inkomna klagomål dokumenteras och redovisas för styrelsen.

Välkommen med dina synpunkter och/eller klagomål.

Styrelsen, Stiftelsen Sophiaskolan Rörum

Blanketten för formella klagomål hittas under fliken Blanketter