Skapande skola

På Sophiaskolan har vi haft olika projekt inom ramen för Skapande skola i fyra års tid. ”Skapande skola” är en satsning från Statens Kulturråd. Där finns pengar att söka, men endast om skolan har en utförlig och väl genomarbetad ansökan. Om skapande skola skriver kulturrådet på sin hemsida:

SKAPANDE SKOLA

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

På kulturrådets hemsida kan man läsa mer om Skapande skola

http://www.kulturradet.se/Skapande-skola/

Sophiaskolan har sökt och beviljats pengar för skapande skolan sedan läsåret 2011/12.

2015/16 DRAMAPROJEKT

2014/15 SKRIVPROJEKT

Litteraturpedagogen Karna Nyström arbetar med klasserna med temat berättelsens byggstenar.

2013/14 DANS

Vi har tillsammans med en elevfokusgrupp valt danser från tre olika världsdelar. Vi hade tre fantastiska danspedagoger som vistades här under vecka 5 2013 och höll workshops med klasserna 4-9. Det var Hanna Thorstensen som lärde oss Bollywood-dans (från Asien),  Magda Wandlén som lärde oss afrikansk dans och Sofie Kjellshög som undervisade i bugg (från Amerika).Klasserna 1-3 hade en dag i början av februari tillsammans med Hanna Thorstensen och upptäckte dans på olika sätt de också.Dansveckan avslutades med dansfestival för klasserna 4-9 i sporthallen.

2012/13 valde Sophiaskolan att arbeta med ett FOTOPROJEKT.

2011/12 Första året genomfördes ett FILMPROJEKT där klasserna 4-9 tillsammans med en filmpedagog skapade bland annat animerad film. Skolans iPads användes till projektet.

Nedanför ser ni några få av alla de fantastiska bilder som eleverna skapade 2012/13!