SKOLAN HAR FÅTT GRÖN FLAGG!

Nu är vi den första certifierade skolan i Simrishamns kommun som får en GRÖN flagga att hissa!!!

Vi är certifierade enligt Håll Sverige Rent, www.hsr.se

Under det gångna läsåret har Sophiaskolan arbetat med tema VATTEN i alla klasser.

Ett miljöråd med elever från klasserna 6 – 9, fritids och kollegiet har arbetat fram fem olika vattenprojekt.

Det har bl.a. handlat om vattnets formkraft och rening, havet, ån och dammar i vår närmiljö. Eleverna har skrivit vattendagböcker, tagit reda på hur mycket vatten de konsumerar under ett dygn, besökt reningsverk och Marint centrum.  Det har sjungits och skrivits om vattnets kretslopp, experimenterats med vatten och inte minst har vi byggt lektrappor för havsöring i ån.  Fritids och köket har också deltagit; allt med syftet att bli mer medvetna om hur viktigt rent vatten är för allas vår överlevnad.

Kanske blev det också en stark upplevelse för alla den dagen då vattnet stängdes av p.g.a. en läcka. Inget vatten fanns för att släcka törsten eller göra toalettbesök.

Vi kommer att lägga ut hela projektet med bilder på hemsidan så fort tillfälle ges.

juni 23, 2011 |  av Linda  |  Aktuellt, Grön Flagg

Kommentera...

Kommentar ska godkännas innan dem synas här.