Skolhälsovård

Sophiaskolans skolsköterska

finns på skolan måndag, tisdag, onsdag och varannan fredag.

Skolsköterska, Ulrika Arnell:  070-263 40 55

ulrika.arnell@sophiaskolan.se

Kurator

finns på skolan varje  måndag- torsdag .

Kurator, Lena Sandelius: 076-318 43 53

lena.sandelius@sophiaskolan.se

Skolläkare

Lotta Beskow är på skolan en onsdag i månaden.

lotta.beskow@sophiaskolan.se