Styrelsen

Sophiaskolans styrelse- Huvudman

huvudman@sophiaskolan.se

Sophiaskolans styrelse består av tre ledamöter och en suppleant valda av Kollegiet och tre ledamöter och en suppleant valda av Föräldraföreningen.

Valda av kollegiet:                             Valda av Föräldraföreningen:

Niklas Bäckström                                      Frida Holmsten

 Sofia Thomsen                                          Gabriel Walldén

Anna-Märit Wisén                                     Jan Wallentin

Suppleant: Eva Östberg                           Suppleant: Anneli Schalock

Ordförande: 

Niklas Bäckström, niklas.backstrom@sophiaskolan.se / huvudman@sophiaskolan.se