Sophiaskolans styrelse- Huvudman

huvudman@sophiaskolan.se

Sophiaskolans styrelse består av tre ledamöter och en suppleant valda av Kollegiet och tre ledamöter och en suppleant valda av Föräldraföreningen.

Valda av kollegiet:                             Valda av Föräldraföreningen:

Niklas Bäckström                                      Frida Holmsten

Maria Hultquist                                         Gabriel Walldén

Anna-Märit Wisén                                     Jan Wallentin

Suppleant:Sofia Thomsen                       Suppleant: Anneli Schalock