Frånvaroanmälan: 0414-24086

 • VI UTBILDAR FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 1
  Sophiaskolan har en pedagogik
  som strävar efter att ge varaktig kunskap,
  genom att hela människan får gå i skola.
  Undervisningen strömmar från handen
  via hjärtat till huvudet. Vi vill utveckla
  hela barnet, så att hon blir en sund
  och tänkande människa.
  Vi är ju barn bara en kort tid, men
  vuxna så väldigt länge…

 • VI UTBILDAR FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 2
  Vi tror på kvalitet i det vi gör. Vi har höga
  förväntningar på våra elever och når mycket goda
  resultat på nationella prov. Våra pedagoger
  är skickliga och ger eleverna
  gedigna kunskaper. Vi strävar efter att
  eleverna ska bli självständiga individer
  med förmåga att kritisera, reflektera
  och analysera.

 • VI UTBILDAR FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 3
  Vi satsar på bra material, så som bra papper,
  riktiga akvarellfärger och hållbara arbetsböcker.
  Vi har egna kockar som tillagar vegetarisk
  kost av ekologiska råvaror. Våra lokaler är
  färgsatta och inredda för att ge barnen en
  vacker och sund miljö att vistas i.
  Alla vuxna finns till för alla barn.

 • VI UTBILDAR FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 4

  Hög lärartäthet
  Bra resultat
  God mat
  Engagerade elever
  Levande skolbibliotek
  Härlig utemiljö
  Nolltolerans mot mobbing
  Välkomna att göra ett besök!